Bram van der Pijll (1964) is an independent entrepreneur, father of a son, who has already tackled many issues in life. 12 professions, never accidents, but ready to make transitions in his life as circumstances changed.

In addition to technical insight and physical work, dealing with people, interest in people, and making society more enjoyable is a common thread in his life. Always thinking in solutions for the future.

He attended the Maritime School in Enkhuizen, became a professional skipper and in the last 10 years he has developed a new industry in the Netherlands: the recycling of pleasure crafts. Bram has experience as a gardener, road and water works, skipper, sailing instructor, ship renovator, mentally disabled supervisor, work related re-integration supervisor, 4 years of city council and was a board member at various associations.

Bram has been active all his life on land, at sea but not in the air. He has many years of experience as a sailor, sailing instructor, rock climbing, canoeing, camping, horse riding, swimming and diving. Thanks to his many years of experience in guiding groups as skipper, he is responsible within Internity-BROES for the organizational side and group supervision at the BROES weekends.

Corona

Inmiddels hebben de ingrijpende maatregelen rond het beperken van het sociaal verkeer in ons land ons allen hard getroffen. Op dit moment volgen wij de richtlijnen van de Overheid, het RIVM en de Vereniging van Integraal Therapeuten nauwlettend op. De praktijk is vooralsnog geopend, mits iedereen zich houdt aan de maatregelen die op dit moment van kracht zijn (1,5 meter afstand, handen wassen, opletten bij hoesten en niezen). Mocht je zelf verkouden zijn, hoesten, niezen, koorts hebben of in contact zijn geweest met iemand met klachten (< 14 dagen), dan verzoeken wij je met klem om niet naar de praktijk te komen. De termijnen in de Algemene Voorwaarden voor het afzeggen van afspraken zijn op dit moment niet van toepassing. Wij willen bij Internity juist nu voor je klaar staan, maar hebben een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Namens het hele team van Internity wensen wij jou, je familie en vrienden dan ook een goede gezondheid toe!

 

The radical measures to limit social traffic in our country have affected us all. We are currently closely following the guidelines of the Government, RIVM and the Association of Integral Therapists. The practice is open for the time being, provided that everyone adheres to the measures that are currently in force (1,5 meters distance, wash hands, cough and sneeze appropiately). If you have a cold, cough, sneeze, have a fever or have been in contact with someone with complaints (<14 days), we urge you not to visit the practice. The terms in the General Terms and Conditions for canceling appointments do not apply at this moment. At Internity we wish to remain available for you, but we have an important social responsibility to prevent the spread of the virus. On behalf of the entire Internity team, we wish you, your family and friends good health!

You have Successfully Subscribed!