Internity werkt vanuit een dynamisch concept van gezondheid, gebaseerd op veerkracht, eigen regie en verantwoordelijkheid. Internity ziet gezondheid als het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.

Internity-Broes vormt onderdeel van Internity en biedt cliënten van Internity de mogelijkheid om in een outdoor-setting in groepsverband nieuwe inspiratiebronnen te verkennen om daadwerkelijk veranderingen aan te brengen in hun leven. Je wordt nader geïnformeerd over de activiteiten van Internity-Broes gedurende je begeleiding of via de Nieuwsbrief van Internity.

Bij Internity benaderen we gezondheid en welbevinden vanuit verschillende pijlers. Deze benadering is niet uniek. Wereldwijd wordt meer en meer erkend dat gezondheid en welbevinden meer is dan alleen maar de afwezigheid van ziekte of de afwezigheid van tegenslagen in het leven. Bij Internity geloven we dat het mogelijk is dat, met het gegeven dat het leven niet perfect is en wij allen stress en tegenslag kennen in ons leven, toch kunnen werken aan onze gezondheid en ons welbevinden.

Deze pijlers van gezondheid zijn:

Corona

Inmiddels hebben de ingrijpende maatregelen rond het beperken van het sociaal verkeer in ons land ons allen hard getroffen. Op dit moment volgen wij de richtlijnen van de Overheid, het RIVM en de Vereniging van Integraal Therapeuten nauwlettend op. De praktijk is vooralsnog geopend, mits iedereen zich houdt aan de maatregelen die op dit moment van kracht zijn (1,5 meter afstand, handen wassen, opletten bij hoesten en niezen). Mocht je zelf verkouden zijn, hoesten, niezen, koorts hebben of in contact zijn geweest met iemand met klachten (< 14 dagen), dan verzoeken wij je met klem om niet naar de praktijk te komen. De termijnen in de Algemene Voorwaarden voor het afzeggen van afspraken zijn op dit moment niet van toepassing. Wij willen bij Internity juist nu voor je klaar staan, maar hebben een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Namens het hele team van Internity wensen wij jou, je familie en vrienden dan ook een goede gezondheid toe!

 

The radical measures to limit social traffic in our country have affected us all. We are currently closely following the guidelines of the Government, RIVM and the Association of Integral Therapists. The practice is open for the time being, provided that everyone adheres to the measures that are currently in force (1,5 meters distance, wash hands, cough and sneeze appropiately). If you have a cold, cough, sneeze, have a fever or have been in contact with someone with complaints (<14 days), we urge you not to visit the practice. The terms in the General Terms and Conditions for canceling appointments do not apply at this moment. At Internity we wish to remain available for you, but we have an important social responsibility to prevent the spread of the virus. On behalf of the entire Internity team, we wish you, your family and friends good health!

You have Successfully Subscribed!