Integratieve therapie is een progressieve vorm van psychotherapie die verschillende therapeutische hulpmiddelen en benaderingen combineert om aan de unieke behoeften van jou als cliënt te voldoen. Integratieve therapie richt zich op een actieve rol voor jou in je begeleiding, meer dan de traditionele vormen van therapie. Wij houden rekening met jouw individuele kenmerken, voorkeuren, behoeften, fysieke mogelijkheden en je eigen spirituele overtuigingen.

In jouw op maat gemaakte begeleiding herwin je de regie over je eigen leven. Je staat zelf weer aan het roer en weet waar je heen wilt. Je voelt weer wat wel en niet goed voor je is (grenzen) en kan dat aangeven aan je omgeving. Van binnen voel je je beter en in je dagelijks leven weet je dat gevoel om te zetten naar daadkracht, besluiten en actie.

De meeste mensen die hulp zoeken, richten zich voornamelijk op hun probleem, op hun klacht. Bij Internity geloven we dat er meer is dan je probleem: jij bestaat ook nog. Misschien denk je dan dat begeleiding alleen gaat over praten over je probleem of je klacht. Bij Internity geloven we dat als je aan de slag gaat met jezelf en hoe jij omgaat met je probleem, je weerbaarheid en veerkracht herwint om de problemen van het leven het hoofd te bieden. Gezondheid en welbevinden is in onze visie zoveel meer dan het “afwezig” zijn van problemen. Daarom vinden wij het belangrijk dat je niet alleen zicht hebt op je probleem, maar ook goed voor jezelf weet wat belangrijk is voor jou om verder te kunnen in je eigen leven. Wat jij nodig hebt om je beter te gaan voelen. Gezamenlijk bespreken we je huidige situatie, wat je wil veranderen en wat je voor deze verandering nodig hebt. We stellen niet alleen een programma “in de buitenwereld” op (verandering in je dagelijks leven), maar gaan ook therapeutisch aan de slag met wat er bij jou “van binnen” speelt.

Met je “binnenwereld” bedoelen we het samenbrengen van je denken, je voelen (emoties en stemming), gedrag en lichamelijke processen die zich bij jou van binnen afspelen. Hierbij houden we rekening met dat wat zich in je leven heeft voorgedaan, met wat zich in je omgeving afspeelt (werk, privé) en zaken als zingeving en spiritualiteit. Insteek is om jou zelf de gelegenheid te bieden je eigen keuzes te maken en zelf invulling te geven aan je leven, gegeven dat het leven tegenslagen kent. Je stelt je eigen recept voor verbetering van je gezondheid en welbevinden op, met therapeutische ondersteuning.

Met die “binnenwereld” gaan we aan de slag via (Hypno)therapeutische interventietechnieken. Dat kunnen interventies zijn uit de Klassieke Hypnotherapie, de Neo-klassieke Hypnotherapie, maar ook een op maat gemaakte aanpak gebruikmakend van Gestalt, Transactionele Analyse, NLP, Somatic Experiencing, Voice Dialogue, Focussing enzovoort. We zullen altijd toelichten wat we gaan doen en waarom we voor die aanpak kiezen. De aanpak is altijd maatwerk. Internity werkt niet met een standaard “methodiek”: elke client is uniek en krijgt op maat gemaakte begeleiding.

Corona

Inmiddels hebben de ingrijpende maatregelen rond het beperken van het sociaal verkeer in ons land ons allen hard getroffen. Op dit moment volgen wij de richtlijnen van de Overheid, het RIVM en de Vereniging van Integraal Therapeuten nauwlettend op. De praktijk is vooralsnog geopend, mits iedereen zich houdt aan de maatregelen die op dit moment van kracht zijn (1,5 meter afstand, handen wassen, opletten bij hoesten en niezen). Mocht je zelf verkouden zijn, hoesten, niezen, koorts hebben of in contact zijn geweest met iemand met klachten (< 14 dagen), dan verzoeken wij je met klem om niet naar de praktijk te komen. De termijnen in de Algemene Voorwaarden voor het afzeggen van afspraken zijn op dit moment niet van toepassing. Wij willen bij Internity juist nu voor je klaar staan, maar hebben een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Namens het hele team van Internity wensen wij jou, je familie en vrienden dan ook een goede gezondheid toe!

 

The radical measures to limit social traffic in our country have affected us all. We are currently closely following the guidelines of the Government, RIVM and the Association of Integral Therapists. The practice is open for the time being, provided that everyone adheres to the measures that are currently in force (1,5 meters distance, wash hands, cough and sneeze appropiately). If you have a cold, cough, sneeze, have a fever or have been in contact with someone with complaints (<14 days), we urge you not to visit the practice. The terms in the General Terms and Conditions for canceling appointments do not apply at this moment. At Internity we wish to remain available for you, but we have an important social responsibility to prevent the spread of the virus. On behalf of the entire Internity team, we wish you, your family and friends good health!

You have Successfully Subscribed!