Het tarief voor een therapeutisch consult bedraagt € 90,- voor afspraken tussen 9-17 uur (per consult, dus geen uurtarief). Op beperkte schaal is het ook mogelijk afspraken in te plannen in de vroege ochtend (7-9 uur) of avonduren (17-21 uur) voor een tarief van € 120,-. Duur van een begeleidingssessie is ongeveer 90 minuten, tenzij anders overeengekomen. Uitloop is voor rekening en verantwoordelijkheid van Internity. Jouw afspraak is speciaal voor jou gereserveerd. Als je verhinderd bent wil je het dan uiterlijk 24 uur van tevoren doorgeven? Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd of een “no-show” worden in rekening gebracht. Als je te laat bent voor een afspraak kan Internity de gereserveerde tijd in rekening brengen.

De tarieven van onze diensten zijn inclusief eventuele onkosten en BTW, indien van toepassing. Therapeutische begeleiding is vrijgesteld van BTW. Counseling, workshops en activiteiten van Internity-Broes vallen onder het BTW-tarief van 0%.

Therapeutische begeleiding valt onder de complementaire zorg. Je kan de nota indienen bij je zorgverzekeraar als je aanvullend verzekerd bent. Een deel wordt vergoed. Kijk bij je verzekeringsvoorwaarden van je zorgverzekeraar, aangezien de voorwaarden per verzekering kunnen verschillen. Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig. Activiteiten van Internity-Broes komen niet in aanmerking voor vergoeding via je aanvullende zorgverzekering. Je ontvangt per mail een nota voor de begeleiding, deze kan je insturen naar je verzekeraar. In dezelfde mail is een link opgenomen van iDeal, zodat je gemakkelijk online je factuur kunt voldoen.

We kunnen altijd alternatieven bespreken voor vergoeding van je begeleiding. Veel is mogelijk in het kader van arbeidsbemiddeling of een re-integratie traject. Bespreek met je werkgever of je bedrijfsarts de mogelijkheden. Internity is vanzelfsprekend bereid om mee te denken en om een integraal begeleidingsplan op te stellen in samenwerking met alle betrokkenen.

Corona

Inmiddels hebben de ingrijpende maatregelen rond het beperken van het sociaal verkeer in ons land ons allen hard getroffen. Op dit moment volgen wij de richtlijnen van de Overheid, het RIVM en de Vereniging van Integraal Therapeuten nauwlettend op. De praktijk is vooralsnog geopend, mits iedereen zich houdt aan de maatregelen die op dit moment van kracht zijn (1,5 meter afstand, handen wassen, opletten bij hoesten en niezen). Mocht je zelf verkouden zijn, hoesten, niezen, koorts hebben of in contact zijn geweest met iemand met klachten (< 14 dagen), dan verzoeken wij je met klem om niet naar de praktijk te komen. De termijnen in de Algemene Voorwaarden voor het afzeggen van afspraken zijn op dit moment niet van toepassing. Wij willen bij Internity juist nu voor je klaar staan, maar hebben een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Namens het hele team van Internity wensen wij jou, je familie en vrienden dan ook een goede gezondheid toe!

 

The radical measures to limit social traffic in our country have affected us all. We are currently closely following the guidelines of the Government, RIVM and the Association of Integral Therapists. The practice is open for the time being, provided that everyone adheres to the measures that are currently in force (1,5 meters distance, wash hands, cough and sneeze appropiately). If you have a cold, cough, sneeze, have a fever or have been in contact with someone with complaints (<14 days), we urge you not to visit the practice. The terms in the General Terms and Conditions for canceling appointments do not apply at this moment. At Internity we wish to remain available for you, but we have an important social responsibility to prevent the spread of the virus. On behalf of the entire Internity team, we wish you, your family and friends good health!

You have Successfully Subscribed!