Het tarief voor een therapeutisch consult bedraagt € 90,- voor afspraken tussen 9-17 uur (per consult, dus geen uurtarief). Op beperkte schaal is het ook mogelijk afspraken in te plannen in de vroege ochtend (7-9 uur) of avonduren (17-21 uur) voor een tarief van € 120,-. Duur van een begeleidingssessie is ongeveer 90 minuten, tenzij anders overeengekomen. Uitloop is voor rekening en verantwoordelijkheid van Internity. Jouw afspraak is speciaal voor jou gereserveerd. Als je verhinderd bent wil je het dan uiterlijk 24 uur van tevoren doorgeven? Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd of een “no-show” worden in rekening gebracht. Als je te laat bent voor een afspraak kan Internity de gereserveerde tijd in rekening brengen.

De tarieven van onze diensten zijn inclusief eventuele onkosten en BTW, indien van toepassing. Therapeutische begeleiding is vrijgesteld van BTW. Counseling, coaching en overige activiteiten vallen onder het BTW-tarief van 21%.

Therapeutische begeleiding valt onder de complementaire zorg. Je kan de nota indienen bij je zorgverzekeraar als je aanvullend verzekerd bent. Een deel wordt vergoed. Kijk bij je verzekeringsvoorwaarden van je zorgverzekeraar, aangezien de voorwaarden per verzekering kunnen verschillen. Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig. Je ontvangt per mail een nota voor de begeleiding, deze kan je insturen naar je verzekeraar. In dezelfde mail is een link opgenomen van iDeal, zodat je gemakkelijk online je factuur kunt voldoen.

We kunnen altijd alternatieven bespreken voor vergoeding van je begeleiding. Veel is mogelijk in het kader van arbeidsbemiddeling of een re-integratie traject. Bespreek met je werkgever of je bedrijfsarts de mogelijkheden. Internity is vanzelfsprekend bereid om mee te denken en om een integraal begeleidingsplan op te stellen in samenwerking met alle betrokkenen.