Je kunt eenvoudig via de online agenda op deze website een eerste afspraak inplannen. Een eerste afspraak duurt ongeveer 90 minuten, maar houd rekening met uitloop naar 2 uur. Kun je er online niet uit komen, dan kun je ook contact opnemen met de praktijk of je vraag stellen via het online contactformulier op deze website.

Je ontvangt via het planningssysteem een uitnodiging om online (beveiligd!) je gegevens in te voeren. Deze gegevens hebben wij nodig voor een correcte afwikkeling van allerlei administratieve zaken, zoals afspraakbevestigingen en facturen.

Vervolgens nodigen we je uit om online (beveiligd!) een vragenlijst in te vullen, ter voorbereiding op je begeleiding bij Internity. Met het invullen en versturen van deze vragenlijst aan Internity, geef je opdracht aan Internity voor het verlenen van Integratieve psychotherapie en Integratieve hypnotherapie voor volwassenen. Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring van Internity van toepassing.

Tenslotte ontvang je digitaal een verzoek voor het goedkeuren van de Privacyverklaring van Internity en de Algemene Voorwaarden van Internity. Je overeenkomst met Internity bestaat uit een drieluik van documenten: de Intake-vragenlijst, jouw akkoord op de Privacyverklaring en je akkoord op de Algemene Voorwaarden.

Corona

Inmiddels hebben de ingrijpende maatregelen rond het beperken van het sociaal verkeer in ons land ons allen hard getroffen. Op dit moment volgen wij de richtlijnen van de Overheid, het RIVM en de Vereniging van Integraal Therapeuten nauwlettend op. De praktijk is vooralsnog geopend, mits iedereen zich houdt aan de maatregelen die op dit moment van kracht zijn (1,5 meter afstand, handen wassen, opletten bij hoesten en niezen). Mocht je zelf verkouden zijn, hoesten, niezen, koorts hebben of in contact zijn geweest met iemand met klachten (< 14 dagen), dan verzoeken wij je met klem om niet naar de praktijk te komen. De termijnen in de Algemene Voorwaarden voor het afzeggen van afspraken zijn op dit moment niet van toepassing. Wij willen bij Internity juist nu voor je klaar staan, maar hebben een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Namens het hele team van Internity wensen wij jou, je familie en vrienden dan ook een goede gezondheid toe!

 

The radical measures to limit social traffic in our country have affected us all. We are currently closely following the guidelines of the Government, RIVM and the Association of Integral Therapists. The practice is open for the time being, provided that everyone adheres to the measures that are currently in force (1,5 meters distance, wash hands, cough and sneeze appropiately). If you have a cold, cough, sneeze, have a fever or have been in contact with someone with complaints (<14 days), we urge you not to visit the practice. The terms in the General Terms and Conditions for canceling appointments do not apply at this moment. At Internity we wish to remain available for you, but we have an important social responsibility to prevent the spread of the virus. On behalf of the entire Internity team, we wish you, your family and friends good health!

You have Successfully Subscribed!