Werkgevers hebben het welzijn van hun medewerkers hoog op hun prioriteitenlijst staan. Goed werkgeverschap, gezondheid en groei van medewerkers zijn onderdelen van strategisch personeelsbeleid in veel organisaties. Langdurig thuiszitten is in niemands belang: het is een onzeker proces voor zowel medewerker als werkgever waar veel energie, tijd en geld mee is gemoeid. Gezamenlijk hebben zowel werkgever als werknemer hetzelfde doel voor ogen: zo snel mogelijk weer beschikbaar zijn voor werk. Internity biedt een integraal begeleidingsconcept aan: “Routeplan naar werk: Integrale aanpak voor succes”. Eigen regie en verantwoordelijkheid van de medewerker staan centraal, in deze aanpak die rekening houdt met de belangen van alle betrokken partijen. Internity is net zo goed belanghebbende bij succesvol resultaat als werkgever en werknemer en biedt maatwerk begeleiding om met elkaar van “De route naar werk” een succes te maken. Voor meer informatie: zie bijgevoegde presentatie.

Corona

Inmiddels hebben de ingrijpende maatregelen rond het beperken van het sociaal verkeer in ons land ons allen hard getroffen. Op dit moment volgen wij de richtlijnen van de Overheid, het RIVM en de Vereniging van Integraal Therapeuten nauwlettend op. De praktijk is vooralsnog geopend, mits iedereen zich houdt aan de maatregelen die op dit moment van kracht zijn (1,5 meter afstand, handen wassen, opletten bij hoesten en niezen). Mocht je zelf verkouden zijn, hoesten, niezen, koorts hebben of in contact zijn geweest met iemand met klachten (< 14 dagen), dan verzoeken wij je met klem om niet naar de praktijk te komen. De termijnen in de Algemene Voorwaarden voor het afzeggen van afspraken zijn op dit moment niet van toepassing. Wij willen bij Internity juist nu voor je klaar staan, maar hebben een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Namens het hele team van Internity wensen wij jou, je familie en vrienden dan ook een goede gezondheid toe!

 

The radical measures to limit social traffic in our country have affected us all. We are currently closely following the guidelines of the Government, RIVM and the Association of Integral Therapists. The practice is open for the time being, provided that everyone adheres to the measures that are currently in force (1,5 meters distance, wash hands, cough and sneeze appropiately). If you have a cold, cough, sneeze, have a fever or have been in contact with someone with complaints (<14 days), we urge you not to visit the practice. The terms in the General Terms and Conditions for canceling appointments do not apply at this moment. At Internity we wish to remain available for you, but we have an important social responsibility to prevent the spread of the virus. On behalf of the entire Internity team, we wish you, your family and friends good health!

You have Successfully Subscribed!