Werkgevers hebben het welzijn van hun medewerkers hoog op hun prioriteitenlijst staan. Goed werkgeverschap, gezondheid en groei van medewerkers zijn onderdelen van strategisch personeelsbeleid in veel organisaties. Langdurig thuiszitten is in niemands belang: het is een onzeker proces voor zowel medewerker als werkgever waar veel energie, tijd en geld mee is gemoeid. Gezamenlijk hebben zowel werkgever als werknemer hetzelfde doel voor ogen: zo snel mogelijk weer beschikbaar zijn voor werk. Internity biedt een integraal begeleidingsconcept aan: “Routeplan naar werk: Integrale aanpak voor succes”. Eigen regie en verantwoordelijkheid van de medewerker staan centraal, in deze aanpak die rekening houdt met de belangen van alle betrokken partijen. Internity is net zo goed belanghebbende bij succesvol resultaat als werkgever en werknemer en biedt maatwerk begeleiding om met elkaar van “De route naar werk” een succes te maken. Voor meer informatie: zie bijgevoegde presentatie.